Funkce systému

V dnešní konkurenční době je velice drahé získání nového návštěvníka a jeho převod do role zákazníka. Proto je velice výhodné mít k dispozici program Logger, který umí sledovat i anonymní uživatele a při opakované návštěvě umožní velice přesnou personifikaci dle nasbíraných dat z předchozí návštěvy

Na internetu je potřeba rychle reagovat, s perzonalizačním porgramem LOGGER to půjde velmi snadno - využívejte vlastní stránky naplno!


Co LOGGER opravdu umí?

Co LOGGER opravdu umí?

Poznávat vaše zákazníky, jejich zvyky a potřeby.

Pozná vaše zákazníky, jejich zvyky a potřeby. Na základě toho se dokáže chytře rozhodnout, co zákazníkům zobrazit, nabídnout nebo jak a kdy s nimi komunikovat. LOGGER zvyšuje tržby, konverzní poměry i uživatelský komfort návštěvníků.

  • Obsah (nabídku) e-shopu přizpůsobíme návštěvníkům na míru
  • Zvyšte tržby a prodejní metriky díky personalizovanému emailingu
Moduly na vstupu

Moduly na vstupu

Vstupní informace z e-shopů

Pomocí jednoduchého kódu, který si vložíte do svých stránek, vám e-shop začne do systému posílat tyto data. Na jejich základě budete moci začít pracovat s personalizací a vaši zákazníci si budou připadat u vás v e-shopu jako doma. 

Moduly na výstupu

Moduly na výstupu

Informace, které vracíme do e-shopu

Díky správně nastavené personalizaci v našem rozhraní, systém sám na základě chytrých rozhodnutí vrací do e-shopu informace o produktech a komunikuje pomocí e-mailů sám se zákazníkem, vše probíhá automaticky, nic nemusíte hlídat ... už jen vyhodnocujete :-)

Personalizovaný emailing

Personalizovaný emailing

Každý zákazník dostane vlastní produktovou nabídku

S vašimi zákazníky budete zpětně komunikovat i pomocí integrovaného systému rozesílání personalizovaného emailingu, kde díky přesné personalizaci lze sestavit model vhodných produktů. Program Logger vám bude poskytovat přesná personifikovaná data každého takového zákazníka potřebná pro sestavení a automatické odeslání přesného personalizovaného e-mailu pro každého uživatele zvlášť.

Jelikož systém ke každé návštěvě a otevření emailu uchovává také datum a čas, kdy se tak děje, vyhodnotí také nejvhodnější den v týdnu a čas pro odeslání emailingu. Díky tomu se radikálně zvyšuje úspěšnost takovéto reklamní nabídky, protože zákazníkovi pošleme relevantní nabídku zboží v čase, kdy bývá nejčastěji u svého zařízení. Zákazníkovi lze také odeslat e-mail i v době, kdy se právě nachází na e-shopu a prohlíží si zboží. Logger může v daný moment vytipovat vhodné produkty z jeho aktuálních potřeb zjištěných při jeho procházení e-shopem a nabídnout mu časově omezenou akční nabídku. Z dlouhodobých zkušeností v tomto oboru víme, že zákazníci poptávající zboží či služby velice kladně reagují na časově omezené zvýhodněné nabídky a využívají jich daleko více, než obecnou nabídku bez omezení.